Οι δράσεις μας

Οι παρούσες και προηγούμενες δράσεις μας ενσωματώνουν την φιλοσοφία μας: να παρέχουμε πρόσβαση σε προγράμματα που προκαλούν την περιέργεια και τη δια-βίου μάθηση σε μαθητές ανεξαρτήτως των οικονομικών και ακαδημαϊκών δυνατοτήτων τους.

Τωρινές δράσεις

3ος Racecar Challenge

 

Ο διαγωνισμός, που θα λαβεί χώρα το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στο Pierce – The American College of Greece, σε συνεργασία με την Mathisi Initiative και με την στήριξη του MIT Club of Greece, βασίζεται στο πρόγραμμα miniRACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Beaver Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Η νικήτρια ομάδα θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει  την Ελλάδα στον τελικό διαγωνισμό Racecar του BWSI, το καλοκαίρι του 2024 και να συμμετάσχει στην τελευταία εβδομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος του BWSI πριν από την τελική αναμέτρηση. Tα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής της νικήτριας ομάδας καθώς και του συνοδού εκπαιδευτικού δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές ή το BWSI. Σε περίπτωση που η νικήτρια ομάδα δεν κατορθώσει να ταξιδέψει στην πανεπιστημιούπολη του MIT την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI και να συμμετάσχει στην τελική δοκιμασία του BWSI διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 3 πρώτα εργαστίρια του εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI, το οποίο παρακολουθήσαν δωρεάν κατά το σχολικό έτος 2022/2023. Οι μαθητές/τριες, όπως και οι καθηγητές τους, θα λάβουν από το BWSI ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να εργαστούν σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα του Προγραμματισμού (Python), της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας, και να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας και ομαδοσυνεργατικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε το https://racecarchallenge.org/.

2ος Racecar Challenge

 

Ο διαγωνισμός, που έλαβε χώρα το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 στο Pierce – The American College of Greece, σε συνεργασία με την Mathisi Initiative και με την στήριξη του MIT Club of Greece, βασίζεται στο πρόγραμμα miniRACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται από το Beaver Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Η νικήτρια ομάδα, Racedrifters από το 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει  την Ελλάδα στον τελικό διαγωνισμό Racecar του BWSI, το καλοκαίρι του 2023 και να συμμετάσχει στην τελευταία εβδομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος του BWSI πριν από την τελική αναμέτρηση. Tα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής της νικήτριας ομάδας καθώς και του συνοδού εκπαιδευτικού δεν καλύπτονται από τους διοργανωτές ή το BWSI. Σε περίπτωση που η νικήτρια ομάδα δεν κατορθώσει να ταξιδέψει στην πανεπιστημιούπολη του MIT την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI και να συμμετάσχει στην τελική δοκιμασία του BWSI διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 3 πρώτα εργαστίρια του εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI, το οποίο παρακολουθήσαν δωρεάν κατά το σχολικό έτος 2022/2023. Οι μαθητές/τριες, όπως και οι καθηγητές τους, θα λάβουν από το BWSI ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου να εργαστούν σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα του Προγραμματισμού (Python), της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας, και να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας και ομαδοσυνεργατικότητας.

Συνολικά 85 μαθητές που αντιπροσώπευσαν 20 σχολεία από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Ο διαγωνισμός Racecar Challenge έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) τον Φεβρουάριο του 2023.

}

2021-2022

1ος Racecar Challenge

 

Ο διαγωνισμός, που έλαβε χώρα το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στο Pierce – The American College of Greece, βασίζεται στο πρόγραμμα miniRACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται από το Beaver Works Summer Institute του Massachusetts Institute of Technology (MIT).


Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα miniRACECAR του BWSI, το οποίο παρακολουθήσαν δωρεάν κατά το σχολικό έτος 2021/2022. Οι μαθητές/τριες, όπως και οι καθηγητές τους, έλαβαν από το BWSI ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος.


Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου να εργαστούν σε ομάδες, να αποκτήσουν γνώσεις με βιωματική μέθοδο, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα του Προγραμματισμού, της Ρομποτικής και της Τεχνολογίας, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμπειρία ή γνώσεις που ήδη διαθέτουν, και να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας και ομαδοσυνεργατικότητας.


Οι συμμετέχουσες ομάδες προγραμμάτισαν ένα ρομποτικό αυτοκίνητο, το οποίο  κινείται αυτόνομα σε μία αγωνιστική πίστα. Η νικήτρια ομάδα του Racecar Challenge,  εκπροσώπησε διαδικτυακά την Ελλάδα στον τελικό διαγωνισμό Racecar του BWSI το καλοκαίρι του 2022 και συμμετείχε στην τελευταία εβδομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος του BWSI πριν από την τελική αναμέτρηση. (Η πρόσκληση του BWSI ήταν αρχικά για συμμετοχή στον τελικό του διαγωνισμού καθώς και στην τελευταία εβδομάδα του θερινού προγράμματος του BWSI στις εγκαταστάσεις του ΜΙΤ. Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σκετιζόμενη με το κορονοϊό, το BWSI ανακοίνωσε ότι δεν θα φιλοξενήσει μαθητές στις εγκαταστάσεις του για τα θερινά προγράμματα του 2022. )

Συνολικά 86 μαθητές που αντιπροσώπευσαν 12 σχολεία από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Ο διαγωνισμός Racecar Challenge έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) τον Ιανουάριο του 2022.

}

2020-2022

STEM Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ικανοτήτων STEM

 

Βασιζόμενη στους πόρους και την εμπειρία της, και σε συνεργασία με Έλληνες εκπαιδευτικούς, η Μάθηση αναπτύσσει ένα μέρος των εκπαιδευτικών ενοτήτων που είχε προσφέρει στο θερινό πρόγραμμα STEM με την υποστήριξη του MIT JWEL.

Εκπαιδευτικοί άξονες

  • Πυρήνας STEM,
  • Διατομεακά,
  • Project-Based,
  • Συνεργατικότητα,
  • Σύνδεση με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών,
  • Εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο (στο πλαίσιο των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών).

Σχεδιασμός περιεχομένου

Η κάθε ενότητα ακολουθεί μία σειρά από “αποσπάσματα / sessions” που αντικατοπτρίζουν τη project-based και διεπιστημονική προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει σε όλες τις εργασίες μας. Το κάθε «απόσπασμα» αποτελείται από έναν συνδυασμό i) «σκληρής γνώσης» (επιστημονικού περιεχομένου;) που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος σπουδών, ii) πρακτικών/πειραματικών δραστηριοτήτων όπου αυτή η γνώση χρησιμοποιείται ή διερευνάται, και iii) ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό ώστε να αποτιμήσει εάν η γνώση αυτού του «αποσπάσματος» έχει γίνει κατανοητή με τον τρόπο που επιτρέπει στον μαθητή να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον.

Ανάπτυξη

Πέρα από την δημιουργία πρωτοτύπου περιεχομένου από τη Μάθηση, η ανάπτυξη των ενοτήτων περιλαμβάνει την αναθεώρηση, δοκιμές παιχνιδιού (Playtesting) από εκπαιδευτικών και δοκιμές στην τάξη σε συνεργασία με καθηγητές και εκπαιδευτικούς.

Παρελθοντικές δράσεις

}

2020-2021

Πρόγραμμα Racecar σε συνεργασία με το Beaver Works Summer Institute – Πιλοτικό πρόγραμμα

 

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, σε συνεργασία με το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (“Pierce”) και τη Σχολή Μωραΐτη, η Μάθηση υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέσης Εκπαίδευσης RACECAR, το οποίο σχεδίασε και προσφέρει το Beaver Works Summer Institute του Lincoln Laboratory του Massachusetts Institute of Technology. Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μαθητών στον τομέα του προγραμματισμού, της ρομποτικής και της τεχνολογίας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου έως και την Α΄ Λυκείου ασκούνται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Προγραμματισμός (Python)
  • Τεχνητή όραση (OpenCV)
  • Ρομποτική (Racecar)

Τόσο το Pierce όσο και η Σχολή Μωραΐτη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδικτυακά με μια ομάδα τους στο τελικό project και διαγωνισμό του BWSI την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ήταν η πρώτη φορά που Έλληνες μαθητές συμμετείχαν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

}

2019

Mathisi STEM Camp @Moraitis School

 

H δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο θέμα της αξιοποίησης της δύναμης του ανέμου για την παραγωγή ενέργειας και διερευνά κοινά θέματα που σχετίζονται με ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες της φυσικής και της ηλεκτρολογίας. Στην ενότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία του Design Thinking, και χρησιμοποιούν τη διαδικασία για να σχεδιάσουν μια ανεμογεννήτρια γύρω από τις ανάγκες μιας κοινότητας, και για να φτιάξουν ένα μοντέλο σε ομάδες.

Σύνοψη

Το Mathisi STEM Camp διεξήχθη το καλοκαίρι του 2019 στη Σχολή Μωραΐτη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές διδάχθηκαν με την «μέθοδο ΜΙΤ» με μια αλληλεπιδραστική και ολοκληρωμένη μαθησιακή προσέγγιση. Είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα πεδία του STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις με σκοπό να αναπτύξουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν καινοτόμα projects τα οποία στη συνέχεια μοιράστηκαν με την κοινότητα και τις οικογένειές τους. Τόσο οι εκπαιδευτές του ΜΙΤ όσο και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν στο θερινό πρόγραμμα χρησιμοποίησαν περιεχόμενο και υλικά που αναπτύχθηκαν από το MIT και προσαρμόστηκαν για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος STEM στην Ελλάδα. Τα μέλη της Mathisi έλαβαν υποστήριξη από το J-WEL για το σχεδιασμό του θερινού προγράμματος και για την επιλογή εκπαιδευτικών από την Ελλάδα που υποστήριξαν την διδασκαλία του προγράμματος. Το θερινό πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 εβδομάδων, πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και συμμετείχαν σε αυτό 60 μαθητές από 20 διαφορετικά σχολεία.

Πρόγραμμα

Η πρώτη εβδομάδα του Camp ήταν αφιερωμένη στην εκμάθηση μίας επιλογής από έξι επιστημονικές ενότητες που περιγράφονται παρακάτω και σε τρεις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων (προγραμματισμός με Scratch, μοντέλα ηλεκτρονικής και εκπαίδευση σε εργαλειομηχανές). Η δεύτερη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στη δημιουργία ενός πρωτοτύπου και την υλοποίηση μίας εργασίας με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν την πρώτη εβδομάδα. Την τελευταία ημέρα του προγράμματος, οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους και την οικογένειά τους.

Ανεμογεννήτριες & Design Thinking
H δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο θέμα της αξιοποίησης της δύναμης του ανέμου για την παραγωγή ενέργειας και διερευνά κοινά θέματα που σχετίζονται με ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες της φυσικής και της ηλεκτρολογίας. Στην ενότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία του Design Thinking, και χρησιμοποιούν τη διαδικασία για να σχεδιάσουν μια ανεμογεννήτρια γύρω από τις ανάγκες μιας κοινότητας, και για να φτιάξουν ένα μοντέλο σε ομάδες.

Internet of Things για υγιή φυτά
Οι μαθητές μαθαίνουν σχετικά με τις διαδικασίες των φυτών και χρησιμοποιούν αισθητήρες για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της υγείας και της ανάπτυξης των φυτών και τη χρήση μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατάστασής τους, ενισχύοντας την κατανόηση των δυνατοτήτων του Internet of Things, της υγείας των φυτών και διαφορετικών μορφών ενέργειας.

Εξερευνώντας το υδάτινο βιοσύστημα
Οι μαθητές μαθαίνουν θεμελιώδεις τεχνικές βιολογίας για να διερευνήσουν το τοπικό υδατικό βιοσύστημα με πρακτικό, πειραματικό και δημιουργικό τρόπο. Με τη χρήση μικροσκοπίων, εντοπίζουν διαφορετικούς οργανισμούς που υπάρχουν στο νερό και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους, διερευνούν τη σχέση μεταξύ των οργανισμών που υπάρχουν στο νερό και των τοπικών συστημάτων οικολογίας / ζωής.

Υδροκίνηση: Ώθηση σκαφών με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Οι μαθητές χρησιμοποιούν έννοιες μηχανικής και προγραμματισμού για τον προγραμματισμό και τη βαθμονόμηση ενός συστήματος που λειτουργεί με ηλεκτροεγκεφαλογραφικά σήματα χρησιμοποιώντας ειδικά ακουστικά. Προσπαθούν να οδηγήσουν και να ελέγξουν την κίνηση των κινητήριων συσκευών σε δεξαμενές νερού ανταποκρινόμενες σε αλλαγές στις ανθρώπινες συναισθηματικές καταστάσεις.

Η τροφή ως καύσιμο
Σε αυτή την ενότητα, οι μαθητές εξοικοιώνονται με έννοιες της χημείας και της βιολογίας για να εξερευνήσουν το θέμα της κατανάλωσης τροφής στην καθημερινή μας ζωή. Θα διερευνήσουν βασικά ερωτήματα σχετικά με την ενέργεια και την τροφή και θα πειραματιστούν χρησιμοποιώντας θερμιδομετρικά εργαλεία και φυσική άσκηση για να μελετήσουν τις διεργασίες της τροφής στο σώμα.

Όξινση των ωκεανών
Η ενότητα επικεντρώνεται στην οξύτητα και την επίδρασή της στο θαλάσσιο οικοσύστημα, εισάγοντας την έννοια της οξύτητας με διαλύματα, ιόντα και συγκεντρώσεις. Οι μαθητές θα έχουν διαφορετικές οικιακές χημικές ουσίες και ποτά και θα κληθούν να κάνουν υποθέσεις ως προς την οξύτητα κάθε διαλύματος πριν τα δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις συνέπειες του μεταβαλλόμενου επιπέδου του pH στις χημικές και βιολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον ωκεανό, όπως την αποθήκευση άνθρακα και την ασβεστοποίηση.