Οι δράσεις μας

Racecar Challenge, ένας διαγωνισμός αυτόνομης αγωνιστικής οδήγησης

Προϋποθέση παρακολούθησης: ολοκληρώση του εκπαιδευτικού προγράμματος miniRacecar, ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα Python από το Beaver Works Summer Institute at MIT (BWSI).

Για μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου οπουδήποτε στην Ελλάδα

Οι εγγραφές έκλεισαν για φέτος.

Ανάπτυξη & Πιλοτική Ενότητα

Η εστίασή μας

Η προσέγγισή μας

“CogWorks” Autonomous Cognitive Assistant:

Ένα διαδικτυακό μάθημα του BWSI για το Machine Learning, στην Αγγλική γλώσσα, για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου

Project-based με ενότητες για την ανάπτυξη μοντέλων machine learning που αξιοποιούν ακουστικά, οπτικά και γλωσσικά δεδομένα

Πιλοτικά για το σχολικό έτος 2023/24 στο Pierce - ACG

“Smart Food”, ένα διεπιστημονικό μάθημα STEM για μαθητές 1ης Γυμνάσιου:

Αναπτύχθηκε και τέθηκε πιλοτικά το 2022-2023, με τη Σχολή Μωραΐτη και το MIT J-WEL στην Αθήνα

Project-based Διεπιστημονικό μάθημα STEM.

Καλοκαιρινό ημερήσιο Camp

Σε συνεργασία με το MIT JWEL, το καλοκαιρή του 2019

2 εβδομάδες, διεπιστημονικό πρόγραμμα STEM, project-based

1η εβδομάδα: έξι επιστημονικές ενότητες και τρεις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων (προγραμματισμός με Scratch, μοντέλα ηλεκτρονικής και εκπαίδευση σε εργαλειομηχανές).
2η εβδομάδα: δημιουργία ενός πρωτοτύπου και υλοποίηση μίας εργασίας με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν την πρώτη εβδομάδα. Παρουσίαση την τελευταία ημέρα.
Ανεμογεννήτριες και Design Thinking

Εισαγωγή στο θέμα της αξιοποίησης της δύναμης του ανέμου για την παραγωγή ενέργειας και διερευνά κοινά θέματα που σχετίζονται με ανεμογεννήτριες, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες της φυσικής και της ηλεκτρολογίας. Εισαγωγή στη μεθοδολογία του Design Thinking, και χρησιμοποιώντας τη διαδικασία για το σχεδιάσμο μια ανεμογεννήτρια γύρω από τις ανάγκες μιας κοινότητας, και για το κτίσιμό ενός μοντέλου σε ομάδες.

Internet of Things για υγιή φυτά
Μάθηση σχετικά με τις διαδικασίες των φυτών και χρήση αισθητήρων για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της υγείας και της ανάπτυξης των φυτών και τη χρήση μιας απλής γλώσσας προγραμματισμού για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατάστασής τους, ενισχύοντας την κατανόηση των δυνατοτήτων του Internet of Things, της υγείας των φυτών και διαφορετικών μορφών ενέργειας.
Εξερευνώντας το υδατικό βιοσύστημα

Οι μαθητές μαθαίνουν θεμελιώδεις τεχνικές βιολογίας για να διερευνήσουν το τοπικό υδατικό βιοσύστημα με πρακτικό, πειραματικό και δημιουργικό τρόπο. Με τη χρήση μικροσκοπίων, εντοπίζουν διαφορετικούς οργανισμούς που υπάρχουν στο νερό και παρακολουθούν την ανάπτυξή τους, διερευνούν τη σχέση μεταξύ των οργανισμών που υπάρχουν στο νερό και των τοπικών συστημάτων οικολογίας / ζωής.

Υδροκίνηση: Ώθηση σκαφών με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Οι μαθητές χρησιμοποιούν έννοιες μηχανικής και προγραμματισμού για τον προγραμματισμό και τη βαθμονόμηση ενός συστήματος που λειτουργεί με ηλεκτροεγκεφαλογράφικά σήματα χρησιμοποιώντας ειδικά ακουστικά. Προσπαθούν να οδηγήσουν και να ελέγξουν την κίνηση των κινητήριων συσκευών σε δεξαμενές νερού ανταποκρινόμενες σε αλλαγές στις ανθρώπινες συναισθηματικές καταστάσεις.
Η τροφή ως καύσιμο

Σε αυτή την ενότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται με έννοιες της χημείας και της βιολογίας για να
εξερευνήσουν το θέμα της κατανάλωσης τροφής στην καθημερινή μας ζωή. Θα διερευνήσουν βασικά ερωτήματα σχετικά με την ενέργεια και την τροφή και θα πειραματιστούν χρησιμοποιώντας θερμιδομετρικά εργαλεία και φυσική άσκηση για να μελετήσουν τις διεργασίες της τροφής στο σώμα.

Όξινση των Ωκεανών

Η ενότητα επικεντρώνεται στην οξύτητα και την επίδρασή της στο θαλάσσιο οικοσύστημα, εισάγοντας την έννοια της οξύτητας με διαλύματα, ιόντα και συγκεντρώσεις. Οι μαθητές θα έχουν διαφορετικές οικιακές χημικές ουσίες και ποτά και θα κληθούν να κάνουν υποθέσεις ως προς την οξύτητα κάθε διαλύματος πριν τα δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις συνέπειες του μεταβαλλόμενου επιπέδου του pH στις χημικές και βιολογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον ωκεανό, όπως την αποθήκευση άνθρακα και την ασβεστοποίηση.